Prihlásiť
Rok 2011 - Mestskí policajti v Prahe

Banskobystrickí mestskí policajti navštívili Prahu

V septembri zorganizoval Útvar sociální prevence Městské policie hlavného mesta Praha, medzinárodný seminár manažérov prevencie kriminality a pracovníkov mestských a obecných polícií zaoberajúcich sa prevenciou pod názvom: „Využitie voľného času všetkých cieľových skupín, na ktoré je zameraná prevencia kriminality“.

Na toto podujatie vyslali svojich zástupcov len tri slovenské mestské polície a naša mestská polícia nechýbala medzi nimi.

V odbornej diskusii sme prezentovali príspevok, ktorý bol venovaný činnosti príslušníkov mestskej polície v Banskej Bystrici na poli prevencie proti sociálno-patologickým javom. Obsahoval jednak analýzu súčasného stavu a zároveň v ňom boli naznačené kroky, ktoré mieni mestská polícia v blízkej budúcnosti podniknúť za účelom dosiahnutia vyššej úrovne efektivity realizovanej prevencie. Okrem výmeny teoretických poznatkov, pripravili organizátori podujatia aj praktické ukážky práce s deťmi a mládežou. Naši zástupcovia mali taktiež možnosť navštíviť priamo viaceré obvodné riaditeľstvá, operačné strediská a okrsky, kde mohli priamo v praxi sledovať prácu svojich českých kolegov a oboznámiť sa s ich materiálno-technickým vybavením. Náčelník mestskej polície p. Piterka sa vyjadril, že získané cenné poznatky a informácie sa bude snažiť v rámci možností využiť aj v praxi.

 
Položiek na stránku 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 2
 
 
Powered by Phoca Gallery