Prihlásiť
Prevencia závislostí na školách PDF Tlačiť E-mail
pz19_004m.jpg

Vložené: Streda, 09-10-2019

Mestská polícia v Banskej Bystrici pokračuje aj tento školský rok preventívnymi aktivitami na tému závislosti – alkohol a fajčenie. Prvé prednášky, na ktorých sa začali využívať didaktické pomôcky sa uskutočnili v roku 2013 v rámci projektu podporenom Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.

 


 

Vďaka poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality bolo možné zakúpiť simulátory opitosti a simulátory škodlivosti fajčenia. Od tohto obdobia sa realizujú prednášky, besedy a praktické ukážky pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Tieto didaktické pomôcky prispeli k zatraktívneniu vzdelávacieho a preventívneho procesu pre všetkých účastníkov. Simulátory opitosti dokážu veľmi autenticky sprostredkovať pocity, ktoré prežíva subjekt po intoxikácii alkoholom a tým zvýšiť celkový dojem preventívnej aktivity.
Pravidelne každý rok absolvujú prednášky spojené so zážitkovou formou učenia žiaci 8. ročníkov ZŠ Spojová. V stredu 9. októbra 2019 si vyskúšalo simulátory opitosti 58 žiakov. V blízkej budúcnosti si ich bude môcť vyskúšať približne 150 študentov Strednej odbornej školy Pod Bánošom. V rámci prevencie sociálno-patologických javov spolupracuje mestská polícia so základnými a strednými školami na území mesta Banská Bystrica počas celého roka.

pz19_001.jpg pz19_002.jpg pz19_003.jpg

pz19_006.jpg pz19_007.jpg pz19_009.jpg

pz19_004.jpg pz19_005.jpg