Prihlásiť
Dlhodobá spolupráca MsP so školami PDF Tlačiť E-mail

Vložené: Sobota, 08-04-2017 18:57:10

Jednou zo základných úloh Mestskej polície Banská Bystrica je aj plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii. Referentka pre prevenciu sa dlhodobo venuje žiakom základných škôl a študentom stredných škôl.

 


 

Od začiatku školského roka 2016/2017 sa pravidelne vykonávajú prednášky a besedy na rôzne témy podľa požiadaviek jednotlivých škôl. Medzi tieto školy patria - ZŠ Radvanská 1, ZŠ Pieninská 27 a ZŠ Moskovská 2. Každý utorok sa realizuje dopravná výchova v jednotlivých výchovných skupinách školského klubu detí ZŠ Radvanská 1. Stredy sú určené dopravnej výchove pre žiakov 1. stupňa na ZŠ  Pieninská 27, ktorá prebieha v rámci vyučovacieho procesu počas vyučovacích hodín.

Okrem dopravnej výchovy sa žiaci 1. stupňa ZŠ zúčastňujú aj prenášok o slušnom a bezpečnom správaní a o šikanovaní. Prednášky pre žiakov 2.stupňa sú zamerané hlavne na témy ako je problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie, riziká virtuálneho sveta, závislosti – alkohol a fajčenie, trestno-právna zodpovednosť a téma ako sa nestať obeťu trestného činu..

O preventívne aktivity mestskej polície prejavili záujem počas tohto školského roka aj iné základné školy – ZŠ J.G.T Gaštanová 12, ZŠ Spojová 14, Špeciálna ZŠ  Ďumbierska 17, ŠKD ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Námestie L.Svobodu 4. Prednášky o pravidlách cestnej premávky sa zúčastnili aj deti vo veku od 8 do 13 rokov komunitného centra KOTVIČKA na Mičinskej ceste 19.

Záujem o prednášky sú taktiež aj zo strany študentov stredných škôl. Tie prebiehajú pre študentov na školských internátoch v popoludňajších hodinách po skončení vyučovania na stredných školách – ŠI Internátna 6, Internátna 8, Havranské 3 a na ŠI Spojenej školy na Zvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici. V tomto roku bola uskutočnená prednáška pre mladisvých vo veku od 16 do 18 rokov, ktorí sú umiestnení v Detskom domove CENTRUM SLNIEČKO.

Od začiatku školského roka 2016/2017 do konca marca 2017 bolo na uvedených  školách uskutočnených celkovo 98 prednášok, ktorých sa zúčastnilo žiakov 1.815 žiakov. Pravidelná dlhodobá spolupráca Mestskej polície Banská Bystrica so školami je naplánovaná do konca júna 2017.

 


Odkaz na fotogalériu:

odkaz_skolka.jpg