Prihlásiť
Fungujúca spolupráca NAKA expozitúra STRED a príslušníkov MsP v Banskej Bystrici PDF Tlačiť E-mail
logo

Vložené: Utorok, 28-02-2017 10:29:07

V druhý februárový štvrtok navštívil útvar MsP v Banskej Bystrici príslušník NAKA exp. STRED za účelom požiadania o poskytnutie súčinnosti MsP vo veci pátrania po troch osobách, ktoré sa údajne pohybujú po meste Banská Bystrica a zisťovania ich aktuálneho pobytu a pohybu.

 


 

V zmysle súčinnostnej  požiadavky NAKA sa príslušníkmi MsP vykonávalo pátranie po dvoch mužoch a jednej žene, pričom dve z osôb (žena a muž) majú byť v príbuzenskom pomere.

Už 15.02.2017 dvojčlenná pešia hliadka MsP pri obchôdzkovej činnosti v Lazovnej ulici, v centre mesta,  zistila prítomnosť pravdepodobne hľadanej ženy. Po overení jej  totožnosti bolo preukázané, že je tam 100% zhoda osobných údajov a ide o osobu, po ktorej pátra NAKA.

Príslušníci MsP ju podrobili krátkemu rozhovoru, v ktorom zistili nevyhnutné informácie, teda aj miesto, kde sa aktuálne zdržiava v Banskej Bystrici. Žena taktiež uviedla domnelé miesto pobytu jej syna, ktorý sa má zdržiavať mimo mesta Banská Bystrica. Zistené bolo aj to, že žena žije bezdomoveckým spôsobom života a obýva voľne prístupnú nehnuteľnosť na území mesta.

Útvar MsP následne zistené informácie odovzdal príslušníkovi NAKA, ktorý predmetnú súčinnosť a veci zistené príslušníkmi MsP vnímal ako podstatnú pomoc v aktuálne prešetrovanom prípade.

Náčelník MsP k veci uvádza, že z uvedeného prípadu je možné vyhodnotiť výbornú osobnú znalosť príslušníkov MsP, rýchlosť a presnosť plnenia služobných povinností mestskými policajtmi. Za druhé je potrebné poukázať aj na to, že medzi osobami bezdomovcov sú ľudia, ktorí majú čo do činenia s policajnými orgánmi a teda môžu disponovať určitými operatívnymi informáciami. Za tretie je nutné poukázať na poskytnutie rýchlej a adresnej súčinnosti príslušníkom NAKA, ktorí sa v tomto prípade obrátili na príslušníkov MsP s domnienkou, že majú aktuálnu osobnú a miestnu znalosť a skúsenosti z práce aj s bezdomovcami na území nášho mesta.

Zdroj: Pavol Slovák, MsP BB