Prihlásiť
Vyhodnotenie súťaže Policajt môj kamarát. PDF Tlačiť E-mail
p1030737m.jpg

Vložené: Utorok, 11-06-2013 17:08:17

Tento rok sa konal XVII. ročník súťaže „Policajt môj kamarát“. Z finančných dôvodov sa v tomto projekte už nebude pokračovať, a preto bol zároveň aj posledný.

 


 

Projekt bol vypracovaný Okresným veliteľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici a Mestským úradom v Banskej Bystrici a schválený mestským zastupiteľstvom v roku 1996. Na projekte sa v minulosti podieľala aj Mestská polícia Banská Bystrica, ale za posledné roky jej spolupráca úplne absentovala. V poslednom ročníku súťaže sa Mestská polícia Banská Bystrica znovu zapojila do spolupráce na tomto projekte.

V utorok dňa 11.06.2013 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Policajt môj kamarát v Základnej škole v Ľubietovej za prítomnosti jej riaditeľky Mgr. Moniky Bobokovej, zástupkyne riaditeľa Centra voľného času Havranské – Mgr. Kataríny Líškovej, príslušníčky Okresného riaditeľstva Policajného zboru – kpt. Mgr. Kataríny Cimermanovej a príslušníčky Mestskej polície Banská Bystrica – Mgr. Marianny Belancovej. Súťažné družstvá získavali body nielen z dopravnej súťaže a branného preteku, ale aj za brigády, ktorých sa zúčastňovali celé triedne kolektívy.

Víťazmi XVII. ročníka v kategórii starší žiaci sa stali  žiaci siedmej triedy zo Základnej školy s materskou školou T.G.Masaryka v Ľubietovej. Víťazmi v kategórii mladší žiaci sa stali žiaci štvrtého ročníka zo Základnej školy s materskou školou Brusno. Okrem získaného putovného pohára, ktorý zostáva víťazom, žiaci získali aj ceny od Centra voľného času Havranské, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici a Mestskej polície Banská Bystrica.

Víťazi obidvoch kategórií postupujú do krajského kola preventívneho projektu „Policajt môj kamarát“, ktorú organizuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici a Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Tieto preteky sa uskutočnia dňa 26.06. 2013 na Urpíne v Banskej Bystrici.

Text a foto: Mgr. Marianna Belancová