Prihlásiť
Branný pretek ročník XVII – Policajt môj kamarát PDF Tlačiť E-mail
p1030593_m.jpg

Vložené: Utorok, 04-06-2013 10:02:12

V utorok dňa 28.05. 2013 v Laskomerskej doline pokračoval v rámci projektu Policajt môj kamarát branný pretek pre školy, ktoré boli v tomto projekte zapojené. Žiaci zo základných škôl okresu Banská Bystrica súťažili v 8-členných družstvách (4 chlapci a 4 dievčatá).

 


 

Každé družstvo muselo splniť úlohy na stanovištiach, ktoré im pracovníci Centra voľného času na Havranskom pripravili. Okrem nich boli na stanovištiach prítomní aj príslušníci Policajného zboru a Mestskej polície Banská Bystrica. Žiaci museli riešiť slovnú tajničku z oblasti kriminality, test zameraný z drogovej prevencie, preskúšaní boli zo znalostí dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, topografie a svoje schopnosti predviedli aj pri hode granátom. Za každú splnenú disciplínu získavali body, ktoré určili poradie jednotlivých škôl.
Celkovými víťazmi v kategórii mladších žiakov sa stali žiaci 4.A triedy zo Základnej školy v Brusne, druhé miesto obsadili žiaci 4.C triedy zo Základnej školy Ďumbierska v Banskej Bystrici a tretie miesto právom patrí štvrtákom zo Základnej školy Bakossova v Banskej Bystrici.
V kategórii starších žiakov sa celkovými víťazmi stali siedmaci zo Základnej školy v Ľubietovej, na druhom mieste skončili siedmaci zo Základnej školy v Badíne a tretie miesto obsadili žiaci 7.D triedy zo Základnej školy Spojová v Banskej Bystrici.

Text a foto: Mgr. Marianna Belancová