Prihlásiť
Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2013“ PDF Tlačiť E-mail
sutaz_m.jpg

Vložené: Štvrtok, 23-05-2013 08:22:59

Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke v pozícii chodca alebo cyklistu. Vzhľadom na celospoločenský význam vytvárania podmienok na zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách ministerstvo školstva každoročne vyhlasuje detskú dopravnú súťaž „Na bicykli bezpečne 2013“.

 


 

Táto súťaž určená pre 10.-12. ročných žiakov vytvára priestor na overovanie a porovnávanie teoretických vedomostí žiakov a na prezentáciu praktických zručností v jazde na bicykli.
V utorok dňa 21.05. 2013 sa uskutočnilo okresné kolo tejto súťaže na detskom dopravnom ihrisku v Centre voľného času na Magurskej 14 v Banskej Bystrici. Z okresu Banská Bystrica sa tejto súťaže zúčastnilo 24 žiakov zo šiestich základných škôl. Hlavný usporiadateľ súťaže Centrum voľného času Havranské požiadal o súčinnosť príslušníkov Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici a Mestskej polície Banská Bystrica. Mestská polícia Banská Bystrica sa tejto súťaže zúčastnila po prvýkrát v histórii. Prítomnosť policajtov na súťaži evokovala žiakov správať sa dôsledne a bez chýb. Súťažné disciplíny boli rozdelené na dve časti – teoretickú a praktickú. V teoretickej časti žiaci absolvovali test z pravidiel cestnej premávky. V praktickej časti predviedli svoju technickú zručnosť a jazdu zručnosti na prekážkovej dráhe. Súťažné družstvá boli štvorčlenné (2 dievčatá a 2 chlapci). Súčasťou dopravnej súťaže bola aj výtvarná súťaž. Ocenené výtvarné práce budú vystavené na krajskom kole dopravnej súťaže.
Prvé miesto obsadili žiaci zo Základnej školy s materskou školou TGM v Ľubietovej. Na druhom mieste  sa umiestnili žiaci Základnej školy Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici. Tretie miesto patrí žiakom zo Základnej školy Radvanská 1 v Banskej Bystrici. Na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia dňa 28.05. 2013 v Krupine postupujú družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste. Žiaci si svojou účasťou na tejto súťaži určite rozšírili svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky a zdokonalili svoju jazdu na bicykli.

Text a foto: Mgr. Marianna Belancová